Amboise: smutné dějiny nádherného zámku

© Věra Víšková

Historie zámku Amboise není příliš veselá. Střídá se v ní destrukce, zmar a množství smrti. Jednou z mála světlých stránek je pobyt Leonarda da Vinci. I když i ten tu vlastně také zemřel.

Frekventované místo od pradávna

Již od doby neolitu sloužilo místo, na němž je postavený zámek, jako skvělá pozorovatelna dění na Loiře. V době železné tu vzniklo hlavní město kmene Turones, jehož název dal jméno celé oblasti Touraine. K důležitým místním událostem patří i setkání Chlodvíka, zakladatele franské říše, s králem Vizigotů Alarikem, které tu proběhlo roku 503, při němž oba vládci na krátkou dobu uzavřeli mír.

Dnešní zámek je postaven na zbytcích středověké tvrze. Jeho historie začíná v 15. století, kdy byl ve vlastnictví rodiny Amboise. Louis d´Amboise byl však roku 1431 odsouzen k smrti za spiknutí proti Arthurovi de Richemont, oblíbenci krále Karla VII. Nakonce Luis dostal milost, ale jeho sídlo propadlo ve prospěch krále.

Velké plány přerušila podivná smrt

První z panovníků, který tu trávil většinu času, byl Karel VIII. Ten pozval italské stavitele Domenica da Cortona a Gieronda, aby hrad přestavěli tak, aby se zamlouval jeho ženě Anně Bretaňské. Jeho přáním bylo vystavět moderní rezidenci obklopenou nádherným parkem – tak vznikl pod dohledem italského architekta Pacella de Merciogliano první renesanční park v Evropě.

Sám Karel VIII. tu zemřel velmi zvláštním způsobem – když se šel podívat na sportovní klání, cestou dolů po schodech se udeřil hlavou do dveří a druhého dne se již nedožil.

Protože zemřel bez dědice, připadl zámek i královský titul jeho bratranci Ludvíku XII. Ten sice bydlel v Blois, ale rozhodl se dokončit i započatou rekonstrukci Amboise.

Sláva a rozvoj za Františka I.

Ubytoval tu však svého mladšího bratrance Františka d´Angoulenne, budoucího krále Françoise I.

Ten po své korunovaci roku 1515 neměl dlouho žádnou trvalou rezidenci. Ale protože neustále přesuny celého královského dvora jsou finančně velmi náročné, rozhodl se pro rekonstrukci zámků na Loiře.

Svůj čas trávil také často na Amboise, kde si užíval přepychového života – pořádal turnaje, maškarní bály i ohňostroje. Ty pro něj připravoval sám Leonardo da Vinci, který využil Františkovo pozvání a přišel sem jako stárnoucí muž bez valného finančního zázemí roku 1516. Na zámku v Amboise se podílel jako architekt, projektant i malíř a pro jeho výzdobu sem přinesl mimo jiné i obraz Mona Lisa.

Ubytován byl v asi dva kilometry vzdáleném zámečku Manoir di Clos-Luce, který je se zámkem spojený podzemním tunelem a kde také o tři roky později zemřel.

Protestanti proti katolíkům

Po krátkém panování Jindřicha II. byl ve svých šestnácti letech korunován František II. O rok později byl oženěn s Marií Stuartovnou, jejíž příbuzní, bratři Guisové, se starali o Františkovo vzdělání. Proti nim také bylo zaměřeno hugenotské povstání roku 1560. Tehdy 27. března hugenoti unesli budoucího krále, aby jej dostali z rukou katolických Guisů. Byli však překvapeni královskými vojáky poblíž Amboise a všech 1200 mužů, kteří se na povstání podíleli, bylo buď vhozeno v pytlech do řeky, nebo jejich těla byla nabodnuta na háky na cimbuří zámku.

Začátek konce

V 17. století se zámek proměnil ve vězení. Mezi nejznámější místní vězně patřil ministr financí Nicolas Fouquet, kterého 5. září 1661 v Nantes zajal sám kapitán mušketýrů d´Artagnan.

Co zbylo ze zámku po období jeho přeměny ve vězení, zničili revolucionáři během velké francouzské revoluce. Takže když roku 1806 věnoval Amboise Napoleon za věrné služby senátorovi Pierre-Roger Ducasovi, byl zámek v tak špatném stavu, že jeho velká část musela být zbourána.

Záblesk lepších časů

Pozitivní změnu přinesl až Ludvík Filip, který zámek dostal roku 1821 od své matky. Aby zámek vypadal majestátnějí, vykoupil a nechal zbourat 46 okolních domů a vybavil královy komnaty empírovým nábytkem.

Velká část jeho oprav však byla zničena během německé invaze roku 1940.

I přesto jej stojí za to navštívit!

I když z původního Château d´Amboise zůstala jen část, jedná se o jeden z nejkrásnějších zámků v celé oblasti. Jako rezidence králů z dynastie Valois v sobě spojuje francouzskou eleganci s pompézností jejich králů. Tento na první pohled středověký hrad s renesančními prvky se vzpíná na vrcholu skalnatého srázu nad Loirou, obklopený ospalým, poklidným, ale malebným městečkem s křivolakými uličkami.

Návštěvníkům nabízí nádherný pohled na krémově zbarvené stěny v kontrastu se střešními břidlicovými věžičkami. Turisté by si také neměli nechat ujít královské komnaty v gotickém Logis du Roi z 15. století, Tour de Minimes, věž, jež tvořila původní vchod a po její obrovské spirálovité rampě mohli vyjet až nahoru plně naložené povozy, Kapli sv. Huberta ve stylu plaménkové gotiky s hrobkou Leonarda da Vinci a ani úchvatný pohled z terasy na údolí Loiry.

Rada: Když se vás pán v pokladně zeptá, odkud jste, nelekejte se a hrdě se přihlaste ke své zemi. Na rozdíl od většiny Francouzů jej název České republiky nejen nezaskočí, ale dostanete tu i tištěného průvodce v češtině.

Článek byl publikován 16. 3. 2015 na stránkách http://www.radynacestu.cz/magazin/amboise/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.