Cambridge

© Kateřina Lefebvre

Co mají společného zakladatel genetiky Charles Darwin, ekonom John Maynard Keynes, filozof Erasmus Rotterdamský, fyzik Isaac Newton, básník Lord Byron, teoretický fyzik Stephen Hawking a následník trůnu princ Charles? Kromě toho, že jsou více než úspěšní na poli svých profesí, všichni studovali v některé college v Cambridge.

Přestože osídlení v místech dnešní Cambridge lze datovat ještě dávno před příchodem Římanů a do její historie zasáhli Normani, Sasové i Vikingové, zůstala by patrně jen jedním z mnoha nedůležitých anglických městeček. Roku 1209 tu však našli útočiště studenti, kteří pro neshody s tamějšími obyvateli odešli z Oxfordu, a tak se začaly psát dějiny jedné z nejslavnějších světových univerzit. Řevnivost mezi těmito dvěma školami dnes připomíná pouze tradiční závod osmiveslic, který probíhá již od roku 1829 na 6,8 km dlouhé trati na Temži.

Studenti nejdříve bydleli v různých částech města a za svým tutorem docházeli, ale už roku 1226 se začali organizovat a v roce 1284 vznikla první college, zvaná Peterhouse.

Výraz college nemá v češtině ekvivalent. Jedná se o uzavřený komplex budov, v němž se studenti učí, ale i bydlí, společně se stravují i tráví volný čas.

Nejstarší a zároveň nejmenší z college založil biskup z Ely Hugh de Balsham a její architektura odráží dřívější propojení školství s církví. Její centrum tvoří nádvoří obklopené budovami, v nichž se mísí architektonické prvky šesti set let. Chlapci sem nastupovali ve věku čtrnácti až patnácti roků a jejich studium trvalo sedm let.

King’s College

K největšímu rozvoji univerzity došlo během 15. a 16. století, kdy nové college zakládali nejen církevní řády, ale i cechy, členové královské rodiny i zámožní občané, kteří doufali, že tímto skutkem se jim dostane spasení.

Na Smrtnou neděli roku 1441 položil základní kámen tzv. King’s College tehdy devatenáctiletý král Jindřich VI. Jeho plánem bylo vytvořit univerzitu pro chlapce, kteří ukončí školu v Eton, již založil rok před tím. Během stavby však rozšířil svůj záměr a původní kapacitu dvanácti studentů (jako apoštolů) zvýšil na sedmdesát chlapců (jako raných evangelistů vybraných Kristem). Král také ustanovil dnes světově proslulý sbor, jehož úkolem je zpívat na mších, a po dobu čtyř set let platila privilegia, která škole věnoval – mezi ně patřila např. i výsada, že absolventi školy získali titul bez zkoušek.

Roku 1444 se začala stavět i kaple z bílého yorkshirského mramoru, která však byla dokončena až o století později. Na základě návrhu kamenického mistra Reginalda Ely vznikla nejkrásnější pozdně gotická stavba v Anglii. Sám král ji určil jako dominantu města a zároveň rozhodl o jejích rozměrech – délce 88 metrů, šířce 12 metrů a výšce 29 metrů.

Dodnes se tady dochovala největší vějířová klenba v perpendikulárním stylu na světě, jež roku 1515 dokončil kamenický mistr John Wastell. K obdivovaným pokladům tu patří i varhany ze 17. století a Rubensův obraz Klanění Tří králů.

Queens‘ College

Manželka Jindřicha VI. Markéta z Anjou nezůstala pozadu a roku 1448 se stala zakladatelkou Queens‘ College, tedy College královen. Její název napovídá, že na podobě školy se podílela i další královna, a to Elizabeth Woodville, manželka Eduarda IV. Právě tato college postavená během dvou let z červených cihel je považována z nejmalebnější. Její dvě budovy na různých březích řeky Cam spojuje 15 metrů dlouhý Matematický most. Dle legendy jej postavil Isaac Newton bez použití hřebů či šroubů či jakýchkoli kovových spojovacích prvků, a když jej studenti ze zvědavosti rozebrali, nebyli již schopni mu vrátit původní podobu. Pravdou ovšem je, že most vznikl až dvacet roků po Newtonově smrti dle návrhu Williama Etheridge a již od počátku spojovaly jeho jednotlivé části hřebíky. Byly však umístěny pouze zvnějšku mostu, takže je přecházející nemohli vidět.

Corpus Christ College

Ještě starší než King´s a Queens ´ College je Corpus Christi College. Tu založily roku 1352 po velké morové ráně pro výchovu budoucích duchovních dva městské cechy. Do dnešních dob se v jejím srdci dochovalo čtvercové středověké nádvoří obklopené pozoruhodně zachovanými budovami. Ke college patří i Kostel svatého Beneta, který je nejstarší zachovanou budovou v hrabství Cambridgeshire. Jeho saská věž pochází z roku 1033.

College je také náležitě hrdá na slavné hodiny zvané Požírač času, jejichž autorem i sponzorem je dr. John Crawshaw Taylor. Výroba stroje i ciferníku sestávajícího ze tří soustředných kruhů z 24karátového zlata si vyžádala pět let práce dvou set lidí a sám Taylor do nich investoval přes milion liber. Na vrcholu ciferníku o průměru 1,5 m sedí luční kobylka, která jakoby nepravidelně otáčí s vnějším kruhem ukazujícím vteřiny. Hodiny jsou automaticky seřizovány každých pět minut, ale jejich nepravidelný chod dle autora odráží nejednotnost plynutí života a jeho zpomalování i zrychlování. To, že svůj projekt plánoval opravdu pečlivě, dosvědčuje i fakt, že hodiny by měly bez zásahů zvnějšku běžet nejméně dvě stě let.

Jen naproti přes ulici stojí malebná hospoda The Eagle otevřená v 17. století. Právě tady 28. února 1953 přerušil Francis Crick, pracující v laboratořích Corpus Christ College, oběd a přítomným oznámil objevení DNA.

Zaměstnanci i studenti college jsou pyšní i na místního ducha, o němž se předpokládá, že je to dr. Butts, který po morové epidemii spáchal sebevraždu. Přestože tu poměrně často probíhají seance za účelem jeho vyvolání, naposledy byl spatřen o velikonočních prázdninách roku 1904.

Trinity college

Největší z cambridgských college je Trinity college. O jejím vzniku rozhodl v polovině 16. století král Jindřich VIII., jenž potřeboval výchovávat duchovní nové reformované církve. Zároveň ji dostatečně finančně zabezpečil, takže se z ní stala nejbohatší, ale postupem času i jedna z nejprestižnějších college. Vždy se sem hlásili synové z předních anglických rodin a o jejích úspěších svědčí i seznam významných absolventů. Svá studentská léta tu strávil Isaac Newton, Ludwig Wittgenstein, král Jiří VI., princ Charles, Francis Bacon a z jejích řad vyšlo 32 nositelů Nobelovy ceny a šest premiérů. Svým neotřelým způsobem se do dějin Trinity college zapsal i lord Byron, který se prý ve fontáně na Great Court koupal se svým oblíbeným medvědem – od té doby měli studenti zakázáno chovat v prostorách college jakákoli zvířata.

Chloubou college je knihovna, již v 17. století navrhl Christopher Wren, která mezi svými poklady ukrývá např. opis epištoly svatého Pavla z 8. století, ale i rukopis Medvídka Pú.

V současnosti je Cambridge živoucí město, v jehož 31 college studuje kolem 20 000 studentů a studentek. První college pro dívky Girton College vznikla sice už roku 1869 následována o dva roky později Newnham College, ale ženy tu až do poloviny 20. století nemohly získat akademický titul. Dnes jsou tu tři čistě dívčí college, avšak naprostá většina je smíšených.

K návštěvě Cambridge patří i projížďka na dřevěných nízkých loďkách, zvaných punt, které dostává do pohybu dlouhá tyč. Tato technika nevznikla sice v Cambridge, ovšem právě tady nabyla na své slávě. Projet se můžete po řece Cam v centru města, přičemž se vám otevřou pohledy na nádherné college, jak je odjinud neuvidíte. Ovládání lodi však není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Jestliže si chcete užít poklidnou plavbu bez nádechu dobrodružství, využijte nabídku několika společností, u nichž ovládá loď profesionál (často cambridgeský student), který vám sdělí množství informací o místech, která při cestě uvidíte. Najít je můžete např. u mostu přes řeku Cam na ulicích Silver Street (u Queens´ College) nebo Magdalene Street (u Magdalene College).

Článek byl publikován 13. 1. 2017 v páteční příloze Víkend deníku Právo

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.