Clare Island: ostrov královny moří

se svolením @www.clareisland.ie/

Irské pověsti vypráví o nespoutané ženě jménem Grace O´Malley, přezdívané Královna moří z Connachtu. Tato nebojácná, legendami opředená pirátka, jejíž život je více než udivující, opravdu existovala. Narodila se roku 1530 na ostrově Clare Island.
Její rod tu žil již po staletí. Jeho členové prosluli jako nelítostní tyrani okolních vod a jejich lodě drancovaly až ve Středomoří. Na Clare Island si postavili hrad, zvaný Granuaile’s Castle, který kontroloval celou zátoku Clew. Ti, kteří v širokém okolí rybařili, jim museli odvádět poplatky a proplouvající obchodní lodě platily daně.
Hrad ze 16. století má podobu mohutné obranné a zároveň obytné věže se čtvercovou základnou, kde bylo obýváno první patro. Důležitým prvkem byla i prodloužená střecha nad vchodem, tedy jakýsi pevný parapet, z něhož domácí mohli shazovat kamení či lít vařící vodu na dobyvatele. Využíván byl až do 19. století, i když se někdy kolem roku 1820 proměnil na kasárna.
Opatství dotované piráty
Grace se na ostrově nejenom narodila, ale byla tu i pokřtěna a také ve zdejším cisterciáckém opatství získala výborné vzdělání. Naučila se tu mimo jiné latinsky, což využila např. při setkání s anglickou královnou Alžbětou I. roku 1593. Na panovnici udělala Grace takový dojem, že jí slíbila, že když zůstane na jejím dvoře, získá titul hraběnky.
Opatství, v němž byla vzdělávána, bylo na ostrově založeno už ve 12. století, ale o tři století později se dočkalo velké přestavby financované právě předky Grace.
Do dnešních dob se tu zachovaly jedny z nejvzácnějších střešních maleb v Irsku. Zobrazují mýtická témata a náboženské obrazy, ale zachycují i výjevy z každodenního života místních obyvatel, takže tu lze vedle draků vidět i jeleny, dobytek, stromy či muže na koních i pěší. Mnohé z výjevů byly objeveny až při rozsáhlé restauraci opatství na konci 20. století, ale i přes velkou snahu badatelů se o nich moc neví. Jediný jistý je fakt, že vznikly ve dvou samostatných fázích, takže se předpokládá, že své otisky v budoucnosti chtěli zanechat přinejmenším dva členové rodu.
Zachovaly se tu i nádherné středověké nástěnné malby, takže kostel svým návštěvníkům poskytuje možnost představit si, jak vypadaly ve středověku interiéry svatostánků. Podobné malby jsou velmi vzácné a je možné vidět jen na čtyřech místech v Irsku.
V opatství se Grace i poprvé vdávala. Bylo jí teprve šestnáct let a ze svazku s prvním manželem Dónalem an Chogaidh Ó Flaithbheartaigh ze spřáteleného mocného klanu se jí narodily tři děti. (Ovšem i v době těhotenství velela své flotile.) Předpokládá se, že po rozvodu s druhým mužem sirem Richardem Burke se vdala potřetí či alespoň udržovala blízký vztah – byla dokonce obviněna z promiskuity, ale její životopisci dodávají, že takto byla obviněna každá žena, která se vymykala představám tehdejšího světa a vedla život určený mužům.
Jisté však je, že už ve své době uměla vybírat „ochranné clo“ od lodních kapitánů, která se svou dvousetčlennou armádou potkala.
O její smrti se neví zhola nic, poslední záznam o jejím pirátství je z roku 1601, tedy v době, kdy jí bylo již 71 let. Jako lidová hrdinka, jejíž motto znělo „ mocná na zemi i na moři“, však žije v irských srdcích dodnes. Obyvatelé ostrova věří, že místo svého posledního odpočinku našla nedaleko hradu svého rodu.
Dávno před Grace
Historie osídlení Clare Island však sahá daleko hlouběji, i když se o ní moc neví. Na ostrově o velikosti 8 x 5 km se dochovalo 53 záhadných pahorků. Čtyři z nich byly odkryty a prozkoumány radiokarbonovou metodou, která je datovala do let 2000 a 1000 př. n. l. Jejich využití však dále zůstává záhadou a vědci mohou jen spekulovat. Nejčastěji se archeologové shodují, že se jedná o posvátná místa, kde se konaly náboženské obřady a sňatky. Objevuje se však i názor, že tyto stavby mohly sloužit k ohřívání vody a uvnitř byla sauna.
Ostrov byl ale obydlen i daleko dříve, neboť tu lze najít i megalitické hrobky datované do doby 4000 až 3000 př. n. l., ale z období mezi lety 3000 až 2000 př. n. l. tu neexistují žádné stopy lidské společnosti. Nikdo tedy netuší, jestli ostrov v tomto čase zůstal opuštěný.
Moc se toho neví ani o účelu pevností z let 1400 až 1500, o nichž se předpokládá, že sloužily jen jako ukázka moci místních vládců.
Věž proti Napoleonovi
Clare Island však odráží i dějiny daleko mladší. V dobách napoleonských válek vznikla v letech 1804 až 1806 kolem pobřeží Irska síť věží, které sloužily jako výstražný a komunikační systém proti francouzské invazi. Signál díky nim mohl být předáván po pobřeží v délce 1076 km.
Jedna z prvních věží vyrostla právě na Clare Island. Jako i dalších osmdesát z nich měla čtvercový půdorys a její dvě patra zakončovala plochá střecha. Stejně jako u dřívějších irských válcových věží i tady byl vchod umístěn ve výšce několika metrů nad zemí a přístupný byl jen po žebříku. Zpráva se předávala pomocí jedné obdélníkové vlajky, menší modré a čtyř černých koulí. Jejich různé kombinace na vysokém dřevěném stožáru fungovaly jako výborný komunikační systém.
Když byl Napoleon roku 1815 u Waterloo poražen, ztratilo smysl dále do udržování věže investovat finanční prostředky, a tak zůstala opuštěná a začala chátrat. Její zbytky je však možné si stále prohlédnout v západní části ostrova.
Ve stejné době vyrostl na Clare Island i maják, který ovšem čekal zcela jiný osud.
Sever ostrova se pyšní jedněmi z nejúchvatnějších útesů v Evropě, na nichž hnízdí množství ptáků a najít tu lze i nespočet vzácných druhů rostlin. Za tuto nádheru však zaplatilo daň mnoho lodí, které tu na nebezpečných skaliskách ztroskotaly. Proto zde roku 1806 nechal John Denis Browne, markýz ze Sligo, postavit maják, který ovšem o šest let později vyhořel. Dočasně byl nahrazen provizorním světlem, ale brzy na jeho místě vyrostl jediný dvoupatrový maják v Irsku, doplněný o příbytek pro strážce. Sloužil až do roku 1965, kdy jej nahradil maják na nedalekém ostrově Achillbeg. Původní maják a okolní budovy jsou využívány i nadále a na nejsevernějším bodě ostrova nabízí ubytování s úchvatným výhledem do okolí.

Clare Island
Clare Island je největší z 365 ostrovů zátoky Clew. Leží na západě Irska v provincii Connacht v hrabství Mayo. Bydlí tu jen 160 obyvatel, kteří se živí převážně rybolovem a farmařením. Na první pohled by se mohlo zdát, že tu není co dělat. Malinkatý ostrov na západním pobřeží Irska však překvapí. Na ostrově to prostě žije!
Od roku 1887 tu funguje škola svatého Patrika. Své místo našla ve středu ostrova ve vesničce Kill hned vedle opatství. Lidé z okolí i dálky se sem sjíždějí na festivaly a kulturní akce, kterých se na ostrově po celý rok koná nespočet.
Ostrov přitahuje i pozornost vědců. Právě tady proběhl v letech 1909 až 1911 pod záštitou Roberta Lloyda Praegera první biologický výzkum svého druhu na světě a dodnes se sem kromě biologů sjíždějí i archeologové, geologové i klimatologové.
Clare Island je oblíbeným cílem víkendových výletů – na své si tu přijdou milovníci turistiky, cykloturistiky, plavání, ale nabízí se zde i lodní výlety a kurzy tkaní či jógy.

Na ostrov vzdálený skoro 6 km od pobřeží se dá dostat jen trajektem, odjíždějícím z Roonagh Quay. Cesta trvá asi 10 minut (za dobrého počasí) a provozují ji dvě společnosti. Plavební řády lze najít na www.clareislandferry.com či na www.omalleyferries.com .
Hned v přístavu čeká na návštěvníky malé informační centrum, v němž je možné si vyzvednout mapku ostrova. Turisté si mohou vybrat z různých variant cesty zvané Clare Island Loop Walk, trvající od jedné do pěti hodin. Ve všech variantách mohou počítat s úžasnými výhledy na okolní kopce dosahující až 462 m.
Milovníci památek by se měli vydat na archeologickou stezku, která je povede po šestnácti místech od hradu, přes cisterciácké opatství, pevnost či otevřenou kuchyni z doby bronzové až po megalitické hrobky.

Článek byl publikován 6. 10. 2017  v páteční příloze Víkend deníku Právo

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.