Fo Guang Shan He Hua Temple: buddhistická svatyně v centru Amsterdamu

© Kateřina Lefebvre

Na východním okraji čtvrti červených luceren, v uličce vedoucí na náměstí Nieuwmarkt, čeká na turisty překvapení. Mezi výklady čínských občerstvení plných visících kachen a jiných podivných stvoření minou mezi řadovými domy ukrytý buddhistický chrám.

Postaven byl roku 2000 a slavnostně ho otevřela sama královna Beatrix. Výstavba tehdy stála 9 milionů guldenů (což odpovídá dnešním asi 4,1 milionům euro), z čehož 6 milionů zaplatila organizace Fo Guang Shan a o zbytek se postarali podnikatelé a soukromí dárci.

Slovní hříčka v názvu

Název chrámu je trošku slovní hříčkou. He hua značí lotosový květ, tedy důležitý buddhistický symbol. Kořeny této rostliny vychází z půdy a květ na hladině směřuje svou krásu k nebi. Celá květina se stala ideálním ztělesněním osvícení, a proto je tak často na něm zobrazovaný Buddha.

Výraz He však má ještě jeden význam – je to čínský znak pro Holandsko. Název by šlo tedy vyložit i jako „holandský květ budhismu“.

Chrám tisíciruké a tisícioké bohyně utrpení

Tato svatyně vznikla jako první svého druhu v Nizozemsku a zároveň je největším chrámem postaveným v čínském palácovém stylu v Evropě. Vše tu má své místo a důvod. Vše odpovídá tradici a vychází z ní.

Na úrovni ulice přivítá návštěvníky tzv. brána hor, odkazující na obvyklé umístění buddhistických klášterů v horách. Ta má tři části. Prostřední, velká, byla původně vyhrazena  jen pro mnichy a jeptišky, dvěma menšími po stranách prochází laikové. Dle tradice představují zároveň tři klenoty buddhismu: Buddhu, dharmu, tedy učení, a sanhgu – společenství mnichů.

Poté návštěvníka čeká zdolání zdobeného schodiště, které připomíná, že jen postupné stoupání krok po kroku vede k osvícení.

Hlavní svatyni dominuje socha Avalokišvary Bódhistatvy, v Číně známé pod jménem Kwan Yin. Svýma tisíci očima vidí všechno utrpení světa a svýma tisíci rukama pomáhá trpícím. Každá pozice její ruky vyjadřuje prvky buddhistické nauky, které často mívají hlubší význam, jenž nelze vyjádřit slovy. Stejně tak symbolické jsou i předměty, které v rukou drží.

Svatyni hlídají po stranách této místnosti dvě sochy legendárních ochránců dharmy a chrámu Wei Tuo en qie-Lan. Ve dvou okolních pagodách s malovanými nikami jsou umístěny stovky malých soch Buddhy, což značí univerzálnost Buddhovy přirozenosti, která je přítomná ve všem.

Svastika – nacisty zneužitý symbol

Mnoho návštěvníků v interiéru chrámu překvapí časté zobrazení svastiky. Ta však je starým buddhistickým symbolem, vyjadřujícím množství významů, jako je slunce, překonávání zla či jednotnost vesmíru, a nemá co do činění s nacistickou ideologií.

Ne vše je určeno návštěvníkům

Celý komplex je daleko rozsáhlejší než prostory, které si mohou návštěvníci prohlédnout. Zahrnuje svatyni Jade Buddha, meditační prostory, učebny, síň předků, knihovny, jídelnu a ložnice.

Návštěvníci, kteří chtějí přispět na provoz chrámu, si uvnitř mohou koupit ovoce či vonné tyčinky, které jim doma budou připomínat tento nevšední chrám v evropském velkoměstě.

Článek byl publikován 4. 2. 2015 na stránkách http://www.radynacestu.cz/magazin/fo-guang-shan-he-hua-temple/

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.