Holandsko, Nizozemsko, Nizozemí: jak to vlastně je?

© Kateřina Lefebvre

Za všemi třemi slovy se skrývají  různé státní útvary, ale přesto bývají často zaměňována a v jejich používání panuje zmatek podporovaný sdělovacími prostředky. Jak je to tedy správně?

Historický stát Nizozemí

Nizozemí je dějinný název pro oblast shodnou s územím dnešního Beneluxu a části severní Francie. Rozkládalo se kolem ústí řek Rýn, Šelda a Máza.

Historie jeho vzniku sahá až do 14. stol., kdy roku 1384 zdědil burgundský vévoda Filip II. Smělý dnešní Flandry. Jeho pravnuk Karel Smělý však zahynul bez mužských potomků roku 1477 v bitvě u Nancy, čímž vymřel rod Burgunďanů po meči. Filipova dcera Marie byla poté provdána za Maximiliána Habsburského, syna císaře, a tak celé toto území připadlo Habsburkům. Ti tu získali funkci místodržitelů.

A konečně Nizozemsko…

Nizozemsko je současný název evropské země o rozloze 41 526 km². Jako samostatný stát bylo vyhlášeno na Vídeňském kongresu roku 1815. Tehdy k němu patřilo ještě území dnešní Belgie a Lucemburska. A po oddělení těchto států (Belgie v roce 1830, Lucemburska roku 1890) vzniklo Nizozemsko v dnešní podobě.

V čele státu stojí dynastie Oranžsko-Nasavských, tedy dle doslovného překladu z nizozemštiny dům Oranžsko-nasavský,  jež vznikla sňatkem Jindřicha III.,  barona z Bredy, z rodu Nasavských a Claudie Châlonsko-Oranžské. Jejich syn René poté získal Oranžsko jako dědictví po svém strýci.

Administrativně je celý stát rozdělen na 12 provincií. Každá z nich je jinak veliká a má různý počet obyvatel. V jejich čele vždy stojí guvernér, kterého jmenuje královna na návrh vlády. S ním spolurozhodují provinční stavy a na plnění pokynů ministra a guvernéra tu dohlíží šestičlenná správa.

Holandsko – dvě provincie v jednom názvu

Holandsko je shrnující název pro dvě nizozemské provincie: Severní a Jižní Holandsko. Dle lidové pověry toto jméno vychází ze slov HOL a LAND, tedy nízká země. Ale není to pravda. Jméno je odvozeno od slova HOLT, tj. les, a Holandsko znamená lesnatá země. Název tedy odkazuje na tehdejší množství lesů na tomto území.

Prameny uvádí, že tohoto názvu se začalo používat roku 866 pro okolí dnešního Haarlemu a v roce 1064 tak bylo oficiálně pojmenované hrabství. To se stalo v letech 1581-1795 nejdůležitější provincií Republiky spojených nizozemských provincií. Na počátku 19. století Napoleon vytvořil dokonce Holandské království, zabírající velkou část současného státu, ale tato monarchie trvala jen pouhé 4 roky.

V současné době patří obě holandské provincie k nejhustěji obydleným a představují cíl mnoha turistů. Však tu také leží největší lákadla země, jako je hlavní město Amsterdam, městečko Alkmaar s tradičními sýrovými trhy, pro Čechy významný Naarden jako místo posledního odpočinku Jana Ámose Komenského, světoznámá květinová burza v Aalsmeer, rybářská vesnička Volendam, květinová zahrada Keukenhof, moderní velkoměsto Rotterdam a mnohá další.

Aby to nebylo tak jednoduché…

Setkat se můžeme i s názvem Nizozemské království. To není totožné s Nizozemskem, ale Nizozemsko je v Nizozemském království zahrnuto. Jedná se o státní útvar složený ze tří zemí: evropského Nizozemska a dvou jeho bývalých kolonií, tzv. karibského Nizozemska: ostrova Aruba a několika ostrovů v Nizozemských Antilách.

Každý členský subjekt má vlastní vládu a premiéra, společného mají jen krále! Tím je od roku 2013, kdy poslední dubnový den abdikovala královna Beatrix, její nejstarší syn Vilém Alexandr.

Článek byl publikován 26. 1. 2015 na stránkách http://www.radynacestu.cz/magazin/holandsko-nizozemsko-nizozemi/

 

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.